Pre-miniemen

U10 

Training : dinsdag - donderdag, van 18u tot 19u30

Wedstrijd thuis : zaterdag om 9u30

Coordinator : Quentin Naveau

Coach : Giovanni Sanfillipo

 

Afgevaardigde :

U11

Training : dinsdag - donderdag, van 18u tot 19u30

Wedstrijd thuis : zaterdag om 9u30

Coordinator : Quentin Naveau​

 

Coach : Kheddoumi​ Said

 

Afgevaardigde :

Leerplan pre-miniemen

1. Inleiding

2. Wat verwachten wij van onze jeugdspelers?

3. Wat kunnen de jeugdspelers van ons verwachten?

4. Huishoudelijk reglement.

5. Rol van de ouders

6. Afspraken pre-miniemen

1. Inleiding

De belangrijkste uitdaging van Kvk Wemmel is het laten doorstromen van zoveel mogelijk, door ons opgeleide, jeugdspelers naar onze eerste ploeg.


Dit kan alleen via een zo goed mogelijke begeleiding van kleins af.


Voor al onze ploegen staat de spelvreugde en de spelbeleving centraal. De term “al spelend leren” moet in de meest zuivere zin bekeken worden. Dit wil echter niet zeggen dat men op en naast het veld geen discipline moet eisen.


Om de doelen van het spel te bereiken moet elke speler aandachtig zijn. Er moet inzet, doorzetting en de wil om in een groep te presteren, aanwezig zijn. Spelers die dit niet kunnen opbrengen, mogen daar over aangesproken worden.

We proberen te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en individuele mogelijkheden en niet uitgaande van het pure resultaat
.


Winnen op zich is dus geen prioriteit. We spelen wel om te winnen, maar het spelletje moet veel ruimer bekeken worden. De ontwikkeling als voetballer, maar ook als ploegspeler, staat centraal. Alles wat er op training en wedstrijd gezegd en gedaan wordt, moet bijdragen tot de opleiding naar een betere voetballer.


Opvoeding staat centraal: thuis – school - voetbal = één geheel


Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. We geven hem dan ook speelmogelijkheden op verschillende plaatsen in de ploeg.


Spelers worden niet volgestopt met allerlei opdrachten omdat dit hun creativiteit beknot.


We trachten te trainen volgens de opleidingsvisie van de KBVB.

 

FUN, FUN, FUN en FORMATION = VOETBAL


FUN = al spelende leren


FORMATION = doelgericht leren


FORMATION = opvoeden

 

 

2. Wat verwachten we van onze jeugdspelers?

Iedere ploeg gaat uit van zijn eigen sterkte. Spelen om te winnen en “niet”: ”spelen om niet te verliezen”. Wij voetballen om te winnen.


Motivatie, doorzettingsvermogen en durf tijdens de wedstrijden en trainingen om elke situatie winnend af te sluiten. D.w.z. dat we er steeds beter uitkomen, dat we er iets van geleerd hebben.


We gaan uit van eigen sterkte, geloven in eigen kunnen kortom ZELFVERTROUWEN hebben.


Enthousiasme en plezier hebben en tonen.


We hebben een gezonde dosis agressiviteit, gebaseerd op positieve energie en volharding. Dus niet zagen, nooit opgeven, geen excuses.


Motivatie en discipline om tijdens de trainingen en wedstrijden de gevraagde dingen uit te voeren op de best mogelijke manier.


Groepsgeest hebben, het individu kan slechts verbeteren dankzij de groep. Teamgevoel is van het grootste belang.


Elkaar positief coachen is belangrijk. Herstellen van fouten, aanmoedigen, bevelen, aanvaarden van bevelen is een steunpilaar van een winnaarsteam.


Samenspel is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een speler. Alleen spelen heeft enkel een kort termijnrendement.


Elkaar op het veld helpen en aanmoedigen draagt bij tot een beter en strakker geheel. De tegenstrevers zullen meer moeite hebben om dit geheel te doorbreken.  We trachten onze wil aan de tegenstrevers op te dringen door er als groep volledig voor te gaan. We trachten de organisatie op het veld steeds aan te houden en volgen de richtlijnen van de trainers.


De doelmannen moeten steeds contact houden met hun verdediging. De functie(rol) van de doelverdediger wordt uitgebreid: hij is een volwaardige teamspeler met een libero- functie.


Accepteer een beslissing van de scheidsrechter. Bij twijfelachtige beslissingen van de scheidsrechter moeten de spelers leren hun energie en hun emoties op een  goede manier te gebruiken.


Spelers moeten de bal veroveren zonder zware overtreding.  Fel maar correct.

3. Wat kunnen jeugdspelers van ons verwachten?

 

De speler staat centraal.


Alle spelers krijgen 2 maal per week een degelijke training. Deze trainingen worden steeds geleid door bekwame en gemotiveerde trainers.


Onze trainers werken met veel geduld en toewijding.  Ze weten dat een bepaalde handeling geleidelijk tot ontwikkeling kan komen en dus tijd nodig heeft.


Iedere speler krijgt aandacht bij zijn individuele ontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat de ene speler meer aandacht nodig heeft dan een andere. Iedereen op hetzelfde niveau krijgen is niet realistisch maar we doen ons best om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Iedereen krijgt de kans om wedstrijden te spelen. Zo krijgt in principe elke speler minstens de helft van de volledige tijdsduur speelgelegenheid. Dit is natuurlijk afhankelijk van het gedrag, de aanwezigheid op trainingsmomenten en eventuele kwetsuren.

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat er te veel spelers bij een ploeg zijn om tot een vlot wedstrijdverloop te komen. In dat geval wordt een rotatiesysteem uitgewerkt. De trainer bepaalt wie er welke wedstrijd zal spelen. Het al dan niet mogen deelnemen aan een wedstrijd, kan afhangen van verschillende factoren: De speler is niet regelmatig op training aanwezig, hij stoort de training, hij voert de gevraagde dingen niet naar behoren uit, er is gebrek aan motivatie, de speler beheerst een aantal technieken nog niet voldoende ….

Er worden regelmatig extra activiteiten aangeboden. Dit zijn extra ploegmomenten die bijdragen tot een betere sfeer en een grote samenhang. Daarom zijn deze momenten belangrijk, want ook op het veld zal dit bijdragen tot een betere prestatie.

We zorgen voor een goede sfeer, spelers moeten het naar hun zin hebben.

Voetbaltraining is voetballen.

Één maal per week gaat de training door in de zaal.

Wij coachen op een positieve manier doch niet continu. De spelers mogen fouten maken en moeten zelf kunnen ontdekken wat niet goed was. De spelers moeten op elk ogenblik zelf een oplossing zoeken en zelf een keuze maken. Op training kunnen we het spel onderbreken en door gerichte vraagstelling tot een juiste oplossing te komen. Fouten tijdens wedstrijden worden tijdens de rust besproken en op de volgende training.

 

4. Huishoudelijk reglement

 

Heb discipline om zoveel mogelijk trainingen mee te doen. De training wordt in principe nooit afgelast. De studie gaat wel steeds voor.


Tijdig aanwezig op trainingen : 10 minuten voor het vooropgestelde aanvangsuur, en voor wedstrijden : 30 minuten voor het vooropgestelde aanvangsuur van de wedstrijd. Verwittig tijdig trainers indien je niet aanwezig kan zijn. Zijn er data waar je lang op voorhand van weet dat je niet aanwezig kunt zijn, wacht dan niet tot het laatste moment om de trainers te verwittigen.


Enkel de trainers bepalen wie er speelt en hoelang.


Fairplay t.o.v. tegenstrevers en scheidsrechter. 


Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers en publiek. Het positief uitdragen van de goede naam van onze club naar buiten toe wordt gezien als een verplichting.


We dringen er sterk op aan om de spelers na iedere training en wedstrijd te laten douchen. Badslippers dragen tijdens het douchen is aangewezen.
Iedereen draagt, ook op training, beenbeschermers !


Tijdens de voetbalwedstrijden zijn de kousen omhoog, shirt in je broek. Ook op de training draag je de voetbalkledij ordelijk.
Draag aangepaste kledij om te trainen vooral in de winter (lange broek, muts, handschoenen, …)


Het onderhouden van een accommodatie kost handenvol geld. We vragen dus ook om ze met respect te behandelen, ook deze van de club waar we spelen. Schade die moedwillig wordt aangebracht zal verhaald worden op de speler(s).


Papiertjes en blikjes horen in de vuilbak en niet op de grond !!


Voetbal is een ploegsport, gedraag jullie dan ook als een ploeg vóór, tijdens en na de wedstrijden en trainingen.

 

Is er een probleem, laat het ons dan weten. Blijf er niet mee lopen. We proberen, er in de mate van het mogelijke, iets aan te doen. Hou er wel rekening mee dat het onmogelijk is om voor iedereen goed te doen.

 

5. Rol van de ouders

Naast de trainers worden ook de ouders betrokken bij de opleiding. Zij kunnen en moeten een heel belangrijke rol spelen in de persoonlijkheidsvorming van hun kind.

Concreet verwachten wij het volgende van de ouders:


- Tijdig aanwezig op trainingen en wedstrijden.
- Steeds positief blijven bij tegenvallende momenten (zwakke wedstrijd, vervanging, bankzitter).  Blijf ze aanmoedigen.
- Een voorbeeldfunctie met sportief en correct gedrag achter de omheining en in de kantine.  Ze moeten hun zoon en gans de ploeg aanmoedigen, maar niet ophitsen tegen scheidsrechters, medespelers of tegenspelers.
- Commentaar of inmenging op het voetbaltechnisch vlak of selectie is helemaal verboden terrein. Dit is het domein van de trainers.
- Heb respect voor de trainers, ze verdienen dat !!


Spreek de juiste personen aan als er problemen zijn op sportief vlak. (trainer, jeugdcoördinator). De toog in de kantine is niet de juiste plaats.


Wij rekenen op zoveel mogelijk aanwezigheid op trainingen en vooral wedstrijden. Een voetbalseizoen begint midden augustus en eindigt eind mei.

 

Een enkele afwezigheid op training is geen probleem. Wij vragen wel, om ook hiervoor op tijd te verwittigen, dus niet 5min op voorhand.


Afwezigheid op wedstrijden is wel een probleem omdat je daarmee de hele ploeg in de problemen kan brengen. Weet dus ruim op voorhand te zeggen als er niet kan gespeeld worden

 

6. Afspraken pre-miniemen

- Op trainingen zijn de spelers 10 minuten voor aanvang aanwezig in de kleedkamer. Op wedstrijden is dat 30 minuten.

- Verwittig tijdig (minstens 24u) de trainer bij afwezigheid, zowel op training als op de wedstrijd.


- Beenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijd en training.

- Kleedkamers zijn er voor spelers, trainer en afgevaardigde, NIET voor ouders.

- De trainer vult een aanwezigheidslijst in. Trainingen zijn er om te leren. Neem aan zoveel mogelijk trainingen deel. 75% is een minimum.

- Bij wedstrijden wordt de Kvk-kledij gedragen.(Kousen,short,shirt en training) Bij verlies of beschadiging van de kledij wordt nieuwe aangekocht via Kvk.(Nathalie Vanderheyden)

 

- Na elke thuiswedstrijd is er een drankje voorzien in de kantine.  Elke ploeg zet zich samen aan een tafel. Aanwezigheid is verplicht.

- Om hygiënische redenen douchen we na elke training en wedstrijd. Badslippers zijn daarbij aangewezen.


- In de zaal kan enkel met droge en nette sportschoenen getraind worden. De kleedkamers zijn er 15min voor en 15min na elke training beschikbaar.