Beleidsplan Kvk Wemmel

1.Historiek

Het begin van de club gaat terug tot de jaren ’20. Toen voetbalden een aantal Wemmelse jongeren op een wei nabij de huidige ‘ Nachtegaal’. In 1933 sluit de club zich aan bij de Vlaamse voetbalbond onder de naam VLUG OP WEMMEL. De clubkleuren zijn groen-zwart, het stamnummer 2175.
In de jaren ’60-’70 speelt de club op haar hoogste niveau, nml. eerste provinciale. In 1977 sluit een tweede Wemmelse club zich aan : PLAY-BOYS WEMMEL. De clubkleuren zijn blauw-zwart. Ook D71, een vrouwenteam, speelde enkele jaren op een zeer behoorlijk niveau.

In 1988 fusioneren Vlug-Op Wemmel en Play-Boys Wemmel. De nieuwe naam : KVK WEMMEL , Koninklijke voetbalklub Wemmel. Geel-rood, de kleuren van de gemeente, worden de nieuwe clubkleuren.

2.enkele cijfers

Aantal leden                       : 400
Aantal jeugdspelers           : 340
Aantal ploegen                   : 23
Aantal uren training/week   : 57

3.Missie

Kinderen, jongeren en ouderen van Wemmel en omstreken de kans geven zich te  amuseren door zich fysiek en mentaal uit te leven.
Door middel van voetbal, een competitieve ploegsport, hen een aantal waarden bijbrengen.

4.Visie

We streven naar een voetbalclub die veel belang hecht aan de uitbouw van een goede jeugdwerking.
Die jeugdwerking moet kinderen ,op een amusante manier, de verschillende facetten van voetbal bijbrengen: het voetbaltechnische, tactisch inzicht, lichamelijke ontwikkeling, competitiespirit, mentale weerbaarheid…
Verder moet iedereen, die hiervoor openstaat , de kans krijgen om een aantal levenswaarden aan te leren die verband houden met leven, spelen , sporten in groep in Wemmel. Zoals bvb. respect, discipline, groepsgeest , beleefdheid, meertaligheid.

 

Tegelijkertijd ook zorgen voor de uitbouw van een aantal seniorteams, zodat de jeugdspelers die de opleiding binnen de club hebben genoten de kans krijgen om hun favoriete sport verder uit te oefenen in “ hun club” met “ hun vrienden”. Hen zo de waarde van clubliefde bij te brengen en hen nadien blijvend te betrekken bij de werking van de club.

5.Strategie

De capaciteiten van iedereen die zich voor de club wil inzetten zo goed mogelijk benutten. ( The right man on the right place).

​​

​Inkomsten en uitgaven optimaal beheren om een zo goed mogelijke opleiding te kunnen verschaffen. ( budget in evenwicht).

Een omgeving en sfeer creëren waarin ook de ouders zich betrokken voelen en zich engageren in de werking van de club.

 

De nodige veranderingen doorvoeren om het algemeen niveau van het voetbal binnen de club positief te beïnvloeden.

 

De klemtoon leggen bij opleiding, opvoeding en trouw (aan de club) van de jeugdspelers.

Een goede relatie creëren tussen de gemeente en de club en oplossingen vinden m.b.t. een rationeel beheer van de site.

6.doelstellingen

 

            Algemeen :

            Korte termijn :

            In de huidige structuur de nodige personen vinden om deze volledig in te vullen.

            (2016-2017)

 

            Oplossing vinden voor het tekort aan kleedkamers. (2016-2017)

 

            Lange termijn :

 

            Voetbalclub omvormen tot sportclub. Aanbieden van hockey, zaalvoetbal,…

 

            Senioren :

            Middellange termijn :

 

            % spelers uit eigen jeugdopleiding in de A-kern verhogen van 50% naar 60 %.

 

            Jeugd :

            Korte termijn :

 

            Aantal jeugdspelers afkomstig uit Wemmel verhogen van 50% naar 55%.

            (2016-2017)

 

            Provinciale Doorlichting laten doen door Dexia Foot Pass en behalen van provinciaal label             (2016)

 

            U6 inschrijven in competitie (2016-2017)

 

            3 ploegen per leeftijdscategorie inschrijven bij de 5><5.  (2016-2017)

 

            2 ploegen per leeftijdscategorie inschrijven bij de 8><8. (2016-2017)

 

            Middellange termijn :

 

            Aantal jeugdspelers afkomstig uit Wemmel verhogen naar >60%

 

            Zowel op provinciaal als op regionaal niveau voetbal aanbieden.

 

            Ook in de teams 11><11 2 teams per leeftijdscategorie.

            Oplossing vinden voor het tekort aan kleedkamers.